Ponedjeljak, 03 Rujan 2018 08:07

10.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA BRESTOVAC

JEDNOGLASNO PRIHVAĆEN PRIJEDLOG O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA OPĆINE ZA OVU GODINU I REBALANS PRORAČUNA

Na 10.sjednici Općinskog vijeća Općine Brestovac, 12 nazočnoih vijećnika jednoglasno je izglasalo prijedlog o izvršenju polugodišnjeg proračuna za ovu godinu te izmjene i dopune proračuna za 2018.godinu. Prihodi i primici planirani su u iznosu od 10,67o milijuna kuna, a izmjenama i dopunama proračun se smanjuje za 235 tisuća kuna.

Kako je rečeno na sjednici primjena reforme financiranja lokalne i područne samouprave i ostvarivanje prihoda iz sredstava fiskalnog izravnjavanja razlog je povećanog prihoda od poreza i prireza na dohodak za 1,9 milijuna kuna, no istodobno je prijedlog smanjenja prihoda od pomoći iz državnog proračuna kroz prijenos EU sredstava, budući da planirani projekti prijavljeni na natječajima u okviru Programa ruralnog razvoja neće biti ostvareni u ovoj godini.
Izmjenama i dopunama usvojen je prijedlog da se rashodi smanje za 400 tisuća kuna, umanjenih za preneseni manjak prihoda iz prijašnjih godina u iznosu od 165 tisuća kuna.
Sredstva za održavanje komunalne infrastrukture s 800, povećat će se na 860 tisuća kuna, izdvajanja za pomoć obiteljima i kućanstvima sa 180 na 210 tisuća kuna, sufinanciranje smještaja djece u vrtiće povećat će za 10 tisuća kuna, na ukupnih 170 tisuća, za radove na mjesnim domovima povećanje je oko 180 tisuća kuna i ovoj godini planirano je na oko 880 tisuća kuna. Za javne radove planirano je dodatnih 60 tisuća kuna, među većim ulaganjima izdvaja se izgradnja javne rasvjete za koju će biti izdvojeno dodatnih 130 tisuća kuna, te prema zakonskoj obvezi za redovnu djelatnost vatrogastva bit će izdvojeno još 92 tisuće kuna.