službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 07 Rujan 2022 20:18

Prijava štete

Pozivamo sve poljoprivrednike, fizičke i pravne osobe, upisane u Upisnik poljoprivrednika da prijave štetu na svojim poljoprivrednim usjevima/nasadima nastalu zbog dugotrajne suše.

Prijave se mogu podnijeti na adresi: Općina Brestovac, Požeška 76, Brestovac
od 07.09.-14.09.2022. u vremenu od 7-15 sati

Za prijavu je potrebno ispuniti Obrazac prijave štete (Obrazac PN) – dostupan na www.brestovac.hr ili preuzeti u Općini Brestovac.

U Obrascu prijave štete (Obrazac PN) je potrebno navesti arkod parcelu ili katastarsku česticu i površinu te postotak štete za ratarske/povrtlarske kulture, a za dugogodišnje nasade potrebno je uz površinu navesti i broj komada te obavezno za sve navedene kulture navesti ugovoreno osiguranje. Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na Obrascu PN.

Prilikom prijave uz popunjen Obrazac PN obavezno priložiti:
1. dokaz o prijavi potpore za 2022. godinu APPRR-u – preslika lista A i B Zahtjeva za potporu.
 
Za sve upite ili nejasnoće kod ispunjavanja obrazaca, molimo Vas da se javite na brojeve telefona: -  098/995 964 6 , Tomislav Čočić
• 099/241 232 2, Darko Markanjević