Up

Javne objave

Popis danih pomoi i donacija iz Prorauna Opine Brestovac u 2019. godini
Evidencija sklopljenih ugovora za 2019. godinu
Odluka kojom se utvruje da nije potrebno provesti strateku procjenu za UPU GZ Završje
Odluka kojom se utvruje da nije potrebno provesti strateku procjenu za UPU GZ Nurkovac
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Završje
Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Završje
Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Nurkovac
Obavijest o početku izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Nurkovac
Evidencija sklopljenih ugovora za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Pomoć i sponzorstva i donacije u 2018. godini
Pomoć i sponzorstva donacije 2017.
Evidencija sklopljenih ugovora za 2017.g.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu
Tablica za sklopljenih ugovora 2016
Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi za 2016g
Popis korisnika pomoći, donacija i sponzorstva iz Proračuna Općine Brestovac u 2016g
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.godinu
Odluka o odabiru kandidata za Program javnih radova
Registar sklopljenih ugovora o javnoj i bagatelnoj nabavi 2016
 
 
Powered by Phoca Download