službeni internet portal Općine Brestovac

Utorak, 15 Siječanj 2019 11:24

OBAVIJEST MALIM PROIZVOĐAČIMA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Od 1.1.2017. godine Godišnje izvješće o ukupno proizvedenoj količini jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe, zapremini kotla te obračunatoj trošarini na Obrascu GI-MP-JAP više nije potrebno dostaviti nadležnom carinskom uredu.

Budući ne postoji obveza dostavljanja obrasca GI-MP-JAP u Carinski ured Slavonski Brod zaduženje paušala (trošarine na alkohol) se vrši prema danoj izjavi o zapremini kotla prilikom registracije u Registar trošarinskih obveznika.

Obveza malog proizvođača jakog alkoholnog pića za vlastite potrebe je samo izvršiti uplatu paušala u siječnju (do 31. siječnja) tekuće godine za prethodnu godinu te se ne mora dolaziti u Carinski ured Slavonski Brod niti slati obrasce GI-MP-JAP.

Paušal se uplaćuje svake godine dok god je obveznik upisan u Registar trošarinskih obveznika (ovisno o zapremini kotla-kotao do 100 L-paušal iznosi 100 kn, kotao iznad 100 L- paušal iznosi 200 kn) bez obzira da li je tu godinu proizvodio ili ne.

Nalog za plaćanje:
Primatelj: Državni proračun
IBAN: HR1210010051863000160
model:HR68
poziv na broj: 1066-OIB trošarinskog obveznika (onoga tko je upisan u Registar
opis plaćanja: trošarina za ______godinu

Ukoliko je proizvedeno više od 20 litara čistog alkohola (jakosti 100%vol.) što iznosi između 40 i 50 litara rakije ovisno o jakosti alkohola tek u tom slučaju je potrebno doći u Carinski ured Slavonski Brod gdje se popunjava Izjava o proizvedenom oporezivom višku (Izjava MP-JAP-Prilog 32. Pravilnika o trošarinama („Narodne novine“ broj 1/19).

Odjava se vrši istim obrascem PUR-RTO kao i za prijavu, samo se naznači odjava.

Odjava iz Registra je moguća do 30.6. svake godine bez obveze uplate paušala za tu godinu, ukoliko se želite odjaviti poslije 30.6. dužni ste podmiriti paušal i za tu godinu.

Vlasnici kotla da bi se mogli odjaviti dužni su uz obrazac PUR-RTO ODJAVA dostaviti u Carinski ured Slavonski Brod ili zahtjev za pečaćenje ili ugovor o kupoprodaji ili račun da je kotao predan na otpad. Bez dokaza gdje je kotao ne može se odjaviti.
Uz zahtjev za pečaćenje uplaćuju se u Državni proračun troškovi pečaćenja u iznosu od 100,00 kn.

CARINSKI URED SLAVONSKI BROD
Dr. Mile Budaka 1
35000 SLAVONSKI BROD

kontakt telefoni:
035/453-525
035/453-529
035/453-520