službeni internet portal Općine Brestovac

Srijeda, 06 Veljača 2019 09:04

14.SJEDNICA VIJEĆA OPĆINE BRESTOVAC

PAUŠALNI POREZ PO KREVETU SMJEŠTAJA MINIMALNIH 150 KUNA, A POLITIČKIM STRANKAMA PO ČLANU VIJEĆA 1.418,44 KUNE

Na 14. sjednici Vijeća Općine Brestovac, kojoj je nazočilo svih 14 vijećnika, sve odluke donijete su jednoglasno.

Vijeće je donijelo odluku o komunalnim djelatnostima prema kojoj će vlastiti općinski pogon održavati ulice i nerazvrstane ceste, od košnje trave i niskog raslinja ,redovitog održavanja vegetacije, čišćenja ulica i cesta, te održavanja javnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornih vozila. Nadalje vlastiti općinski pogon održavat će groblja i zelene površine, te čistoću javnih površina, površinu i opremu javnih tržnica na malo.
Tvrtki Komunalac iz Požege odobreno je obavljanje dimnjačarske službe, dok će na osnovu pisanog ugovora pravnoj ili fizičkoj osobi biti povjereni poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, te odvodnje oborinskih voda, održavanja instalacija javne rasvjete, te redovnog održavanja nerazvrstanih cesta u što se svrstava i zimsko strojno čišćenje.Što se tiče ukopa pokojnika i usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika, Vijeće će naknadno donijeti odluku.

Na sjednici jednoglasno su usvojeni plan zaštite i procjena ugroženosti od požara kao i odluka o visini paušalnog iznosa poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, odnosno smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu. S obzirom na vrlo mali broj smještajnih kapaciteta u Općini, a ciljem povećanja Vijeće je odlučilo da će paušalni iznos biti minimalan od 15o kuna godišnja po krevetu.

Što se tiče rasporeda sredstava političkim stankama, iznos od 20 tisuća bit će razni prošle godine. Tako će iznos za jednog vijećnika iz redova HSS-a iznositi 1.418, 44 kune, dva vijećnika SDP-a 2.978,72 kune, a 11 vijećnika HDZ-a 15.6o2,84 kune.