×

Upozorenje

JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 64
Ponedjeljak, 07 Ožujak 2016 01:00

Sa sjednice vjeća Općine Brestovac-modernizacija javne rasvjete u cijeloj općini

Po odluci Vijeća Općine Brestovac, tijekom ove godine bit će proveden projekt modernizacije javne rasvjete na području cijele općine.
Za nas nema investicijskog troška budući da se radi o projektu dugoročne održivosti uz troškove jednake postojećim izdacima za održavanje i potrošnju električne energije, izjavio je načelnik Općine Zdravko Mandić. Protekle godine rashodi su iznosili oko 280 tisuća kuna, od čega je za mrežarinu i utrošenu električnu energiju izdvojeno 250 tisuća, a za održavanje 30 tisuća. Prema pismu namjere požeške tvrtke Led rasvjeta cjelokupna investicija od predvidivih 1,6 milijuna kuna bit će vraćena kroz realno ostvarene uštede u 10 godina, nakon kojih cjelokupna LED oprema prelazi u vlasništvo Općine Brestovac. Po projekciji na 514 rasvjetnih mjesta, ušteda u energiji iznosila bi 79%, a potrošnja sa sadašnjih s nešto više od 3 tisuće radnih sati i 335 tisuća potrošenih kWh, uz povećanih 4 100 radnih sati smanjila bi se na 95 tisuća kWh. Financijski gledano s dosadašnjih 195 tisuća kuna godišnje (bez PDV-a), potrošnja električne energije smanjila bi se na vrijednost od 55 tisuća kuna.
Zamjenom postojećeg sustava javne rasvjete novim sustavom LED rasvjete, ostvarit će se znatne uštede u potrošnji električne energije, a u tehničkom smislu, novim sustavom povećava se kvaliteta rasvjete, povećava prometnu sigurnost,a uz dugi vijek trajanja smanjuju se i troškovi održavanja.
Za stanovnike i vozače to znači da više nema paljenja i gašenja rasvjete po uvrđenom  rasporedu, već će rasvjeta biti upaljena cijelu noć tijekom cijelog tjedna, mjeseca i godine.

modernizacija javne rasvjete brestovac 2Na sjednici održanoj,1.ožujka u Brestovcu, 12 nazočnih vijećnika jednoglasno je usvojilo izvješće o izvršenju godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za prošlu godinu u iznosu od 777 tisuća kuna, osiguranih sredstvima komunalne naknade u iznosu od 244 tisuće i općih prihoda proračuna od 533 tisuće kuna. Za održavanje javnih površina i groblja izdvojeno je 113 tisuća kuna, za javnu rasvjetu 283, a održavanje cesta i drugih javnih površina uz troškove zimske službe 381 tisuća kuna. U gradnji objekata komunalne infrastrukture prošle godine utrošeno je 292, 2 tisuća kuna, od čega sanacije cestovnog propusta u Mlinskoj ulici u Brestovcu u iznosu od 24 tisuće, sanacije ploč. propusta u Daranovcima nešto manje od 57 tisuća, za autobusno ugibalište u Gučanima 40 tisuća, turističku, smeđu signalizaciju 41 tisuću, solarnu elektranu na ribnjaku u Brestovcu od 15 tisuća,te za izradu katastra groblja iznos od 15 tisuća kuna.

modernizacija javne rasvjete brestovac 3U programu održavanja komunalne infrastrukture planirana su sredstva u iznosu od 790 tisuća kuna, koja bi se trebala osigurati u iznosu od 240 tisuća iz komunalne naknade,a 550 tisuća iz općih prihoda proračuna. Planirano je za održavanje javnih površina i groblja 150 tisuća kuna, za javnu rasvjetu predviđeni su troškovi u iznosu od 240 tisuća, dok je za održavanje nerazvrstanih cesta planirano 360 tisuća kuna. Za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u ovoj godini plan je izdvojiti 550 tisuća kuna, od čega za izradu katastra groblja 20 tisuća, za nerasvrstane ceste , autobusne nadstrešnice, mrtvačnice i prometnu signalizaciju 200 tisuća ,izgradnju produžetaka u naseljima bez javne rasvjete 30 tisuća i za izgradnju mosta i pristupne ceste na Orljavi u Boričevcima u iznosu od 300 tisuća kuna.
Po najavama do polovine godine trebao bi stići povrat sredstava iz Europskog fonda za solidarnost u iznosu od preko 200 tisuća za sanaciju šteta od poplava na infrastrukturi  na mostovima u Mlinskoj ulici u Brestovcu i mostu na Orljavi u Boričevcima, čime bi se u ovoj godini omogućio završetak izgradnje mosta prema Žigerovcima. U ovoj godini plan je i dovršetak izgradnje nogostupa u ulici Baruna Trenka u Brestovcu.
Vijeće je jednoglasno usvojilo i izvješće o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine, koje se prema vrijednosti imovine u 2014.godini procjenjuje na 15,5 milijuna kuna, no kako je rečeno u raspravi zbog neusklađenosti zemljišnjih knjiga upitno je stvarno stanje. Primjera radi, Općina Brestovac po osnivanju u vlasništvo je dobila 18 poslovnih prostora, površine 3 650 m2 i 9 stanova površine 702 m2. Budući da se radi o neiskorištenim i zapuštenim poslovnim prostorima,a u stanovima većina zajamčenih stanoprimaca je socijalnog statusa, stav je da se izradi registar imovine, a korisnicima prostora, ukoliko ih uopće ima, omogući kupnja po povlaštenim uvjetima. Općina od te imovine nema ostvarenja prihoda, zaključak je sa sjednice.