službeni internet portal Općine Brestovac

Savjetovanje s javnošću - Brestovac

Općina je dužna provoditi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću pri donošenju vlastitih odluka, propisa i sl. Na ovoj stranici ćete imati uvid u dokumente vezane za ovu tematiku.

Jedna od temeljnih poluga suvremene demokracije je razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnog društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama.
Svrha savjetovanja i uključivanja svih sudionika je prikupljane informacija o njihovim interesima, stavovima i prijedlozima vezanim za određenu javnu politiku, kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i radi uočavanja neuočenih slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim neprofitnim organizacijama savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na javnu politiku u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Brestovac uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Brestovac. Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Krajnji je cilj olakšati interakciju s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti u demokratskom procesu te potaknuti aktivnije sudjelovanje građana u javnom životu.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca. Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Koordinatorica za savjetovanje sa zainteresiranom javnosti u Općini Brestovac je  Marija Barunović.

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tel 034/241-402

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Izvješće o provedenom savjetovanju

Otvorena savjetovanja od 11.ožujka - 25. ožujka 2019. g.

Otvorena savjetovanja od 23.siječnja - 8. veljače 2019. g.

Prijedlozi općih akata upućeni na savjetovanje s zainteresiranom javnošću:

  1. Odluka o komunalnom doprinosu
  2. Odluka o komunalnoj naknadi

Otvorena savjetovanja od 14.siječnja - 28. siječnja 2019. g.

Otvorena savjetovanja od 27. srpnja - 13. kolovoza 2018. g.

Prijedlozi općih akata upućeni na savjetovanje s zainteresiranom javnošću:

Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Općine Brestovac za 2018. godinu

Otvorena savjetovanja od 07. ožujka - 22. ožujka 2018. g.

Prijedlozi općih akata upućeni na savjetovanje s zainteresiranom javnošću:

  1. Prijedlog Statuta Općine Brestovac
  2. Izvješće o provedenom savjetovanju
Stranica 2 od 2